Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Z histórie

 
 

            Vznik neziskovej organizácie sa datuje ku dňu 10.november roku 2006 . Iniciovanie vzniku organizácie vyplynulo z nevyhnutnej potreby resp. na základe skutočnosti, že v rámci regiónu Hornej Nitry daný typ služby absentoval a najmä mladí ľudia s mentálnym postihuntím zostávali v domácom prostredí vystavení vplyvu sociálnej izolácie , postupnému zdeštruovaniu dosiahnutých zručností bez možnosti žiť plnohodnotný život či aktívne tráviť voľný čas.

Vo svojich počiatkoch a prevažne v roku 2007 sa primárne  zaoberala pomocou deťom  a mládeži s mentálnym postihnutím v rámci regiónu Hornej Nitry prostredníctvom prevádzkovania špecializovaného denného zariadenia. V priebehu roku 2008 sa postupne začalo zariadenie sústreďovať na pomoc nielen deťom s mentálnym postihnutím, ale svoju pozornosť sústredilo prevažne na pomoc mladým dospelým ľuďom s mentálnym , či kombinovaným postihnutím. Táto skutočnosť vyplynula z reálnej potreby a reflektovala na aktuálny stav a potreby v rámci regiónu.V rámci regiónu Hornej Nitry sa jedná o jedinečnú formu sociálnej služby.

Štruktúra neziskovej organizácie :

V priebehu roka 2010 došlo v súlade so stanovami organizácie ku  zvoleniu  členov správnej rady na nasledujúce funkčné obdobie.

Riaditeľka : Mgr.Michaela Krošláková

Členovia správnej rady: JUDr. Edita Balážiková , PhDr. Mária Bursová , Kamenská Milada, Mgr. Eva Riečicová ,  Iveta Zuzelková    

Kontrolór: Mgr. Gráchová Zuzana.
 

TOPlist